Holes overview
Jamka č. 14
Video: 12.11. 2009
Prelety nad jednotlivými jamkami
14.


hjhgj
hhg