DiváciV sobotu 21. júna v čase od 14:30 do 16:30 vás pozývame na golfovú akadémiu - praktické ukážky golfu s profesionálnymi hráčkami s možnosťou vyskúšať si golfové odpaly.
Stretnutie záujemcov bude o 14:00 hod. pri tribúne v golfovom areáli.

Všetci zúčastnení sa zapoja do súťaže o poukazy na výuku golfu.


BEZPLATNÝ VSTUP!
Na tento turnaj nebudú v predaji žiadne vstupenky. Bezplatný vstup na turnaj umožníme všetkým záujemcom. Počas pobytu v golfovom areáli požadujeme rešpektovať pravidlá a pokyny usporiadateľov.
Pokiaľ máte záujem o ubytovanie, pošlite vašu požiadavku na slovakopen@tale.sk.

CEZ VÍKEND DETSKÝ ZÁBAVNÝ PARK!

Autobusové spojenie: www.cp.sk
Banská Bystrica - Podbrezová - Brezno - Tále
Podbrezová – Tále
Brezno – TáleVzdialenosť od miest:
Brezno 16,8 km
Podbrezová 9,7 km
Banská Bystrica 45,2 km
Zvolen 70 km
Bratislava 257 km
Žilina 161,2 km
Košice 180 km


Vzdialenosť od letísk:
Žilina 142 km
Košice 193 km
Bratislava 255 km
Viedeň 307 km
Praha  587 km
Budapešť  327 km


Pohyb v areáli:
Je prísne zakázané nosiť do areálu horľaviny, bodné, strelné a sečné zbrane, psychotropné látky, pyrotechnické predmety, otvorený oheň, laserové ukazovátka, magnetofóny, veľkoobjemové batožiny, nádoby a fľaše zo skla, alkohol. Je zakázané rozdávať a umiestňovať akékoľvek propagačné a reklamné materiály.


Pohyb na ihrisku:
Diváci sa môžu pohybovať na ihrisku len na vyznačených cestách a musia dodržiavať pokyny usporiadateľov.
Telefóny nie sú povolené
Pri zdvihnutí vlajky TICHO/QUIET, je nutný úplný kľud a ticho!!!
Pohyb len vo vyznačenom priestore.


Zvieratá:
Vstup do areálu so psom a inými zvieratami je prísne zakázaný.


Parkovanie:
V obci Bystrá na kruhovom objazde zvolíte druhý vjazd na Tále.
Pred ihriskom je záchytné parkovisko, na ktorom vás usmerní parkovacia služba.


Občerstvenie:
V Public Village pri vstupe do areálu


Fotografovanie:
Verejnosť môže fotografovať a natáčať video z vyznačených koridorov len počas tréningových dní dňa 16. 6. - 18. 6. 2014. Zákaz vstupovať za vyznačené koridory a vyrušovať hráčky! Neposlúchnutie môže mať za následok vykázanie z areálu. Nafotený materiál nemôže byť použitý na komerčné účely bez súhlasu organizátora.
Od 19. 6. 2014 je fotografovanie a natáčanie videa povolené len akreditovaným novinárom a filmovým štábom, ktorí pracujú pre niektoré z médií.

Oblečenie
Odporúčame vám vybaviť sa vhodným vybavením: nepremokavé oblečenie, športová obuv, pršiplášte.
NEPOSLÚCHNUTIE ORGANIZÁTORA MOŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK VYVEDENIE Z AREÁLU!!!